Sa đọa vì củ đen trong hậu môn

Sa đọa vì củ đen trong hậu môn – Elly Akira là giáo sư tâm lý xã hội, cô lên án nhưng hành vi dâm dục và mại dâm của phụ nữ. Diễn dàn cô trên ti vi được nhiều người hâm mộ, đồng thời cũng có rất nhiều người cay cú. Vì thế một tổ chức tội phạm chuyên kinh doanh tình dục đã bắt cóc cô và xử dụng ngón nghề tình dục dần đưa cô sa đọa vào thú vui xác thịt, và thế là tất cả các lổ của cô đều được chúng đưa vào kinh doanh, quen mùi, nghiện ngập dẫn đến khách cô thì rất đặc biệt chỉ toàn da đen và củ lớn mới thỏa mãn…

You may also like...