Ông chú già và chiếc đồng hồ quyền năng

Ông chú già và chiếc đồng hồ quyền năng – Một ông chú già có được đồng hồ có khả năng đóng băng thời gian và ổng đã đánh cắp bảng tên để thay thế thầy giáo vào trường trung học nữ sinh quậy phá, thõa mãn giấc mơ trâu già gặm cỏ non…

You may also like...